Celem realizowanych w styczniu zadań było zapewnienie uczniom sprzyjających warunków w szkole. 

Pracownia Ci...Cho...Sza oraz kącik ciszy w bibliotece umożliwiają odstresowanie się, komfort i relaksację. Miejsca te dają uczniom zarówno gwarancję poczucie bezpieczeństwa, jak i w konsekwencji zapewniają możliwość efektywniejszego przyswajania wiedzy.