W miesiącu lutym skupiliśmy się podczas realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie na zagadnieniach zdrowego odżywiania, które niewątpliwie ma ogromny wpływ na proces przyswajania wiedzy przez dzieci i młodzież oraz na ich codzienne funkcjonowanie nie tylko w szkole, ale i poza nią. 

Poprzez kontynuowanie programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole", a także organizację zdrowych śniadań w klasach (stacjonarnie i on-line) chcieliśmy poszerzyć wiedzę i umiejętności naszych uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej i prawidłowego odżywiania się. Działania te sprzyjały również integracji i umożliwiły dzielenie się dobrymi praktykami.