Zadaniem nauczycieli jest ciągłe wspieranie dzieci i młodzieży w osiąganiu sukcesu. Aby umożliwić naszym uczniom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz realizację ich pasji, organizowane są w szkole zajęcia pozalekcyjne.  Zapewniają one ciekawe i różnorodne aktywności, dostosowane do każdego wieku. 

Głównym celem zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzenie zaciekawienia konkretnym tematem, ale są one też interesującą formą spędzania wolnego czasu. Podczas zajęć uczniowie mogą zarówno uzupełniać zaległości w nauce, ale też przygotowywać się do udziału w konkursach. W bogatej ofercie zajęć każdy uczeń naszej szkoły może znaleźć coś interesującego dla siebie i poszerzyć swoje horyzonty. Zajęcia dodatkowe wymagają innej aktywności niż tej podczas szkolnych lekcji, zmuszają do kreatywności, twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcyjnym ocenianiem. Jest to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania nudzie i wspomagania osobistego rozwoju.

Nauczyciele na bieżąco zachęcają i motywują uczniów do brania udziału w konkursach, imprezach i zawodach, które to przyczyniają się do większej aktywności, zaangażowania oraz mogą przynosić wiele satysfakcji. Udział w konkursach wiąże się bowiem z możliwością otrzymania nagrody, ale uczy też przeżywania porażki i podejmowania rywalizacji.