W kwietniu zostały podsumowane zorganizowane dotąd wycieczki i wyjścia dla uczniów naszej szkoły. Tego typu przedsięwzięcia mają na celu nie tylko dać możliwość spędzenia czasu pozalekcyjnego, ale przede wszystkim zaktywizować i zainspirować do działania. Pozwalają one wzmacniać i rozwijać takie cechy jak ciekawość, żądza wiedzy, fantazja, radość z przygody i zabawy, otwartość oraz chęć eksperymentowania. Dzięki temu uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę, a następnie podejmować nowe wyzwania edukacyjne.