Po trzech latach podsumowaliśmy działania, jakie zostały podjęte w zakresie edukacji zdrowotnej. Wszystkie zaplanowane w programie zadania zostały zrealizowane terminowo. Ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia covidowe część z nich została zmodyfikowana. 

Aby dokonać ewaluacji przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Wyniki badań zostały przedstawione w postaci raportu końcowego. W odniesieniu do nich wyciągnięto wnioski i opracowano rekomendacje na kolejny rok szkolny.