Poniżej prezentujemy raport z naszej działalności w roku szkolnym 2021/2022