sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Konkurs TIK?-TAK!

Konkurs TIK-TAK.

     Co to jest TIK? - TAK!

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!” (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? TAK!) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, był corocznie organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w latach 2011-2015.

Celem Konkursu było rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jednocześnie chciano stworzyć uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, a także wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. Celem było również zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Udział w konkursie dla uczniów był bezpłatny i dobrowolny. Konkurs, o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzany był w trzech etapach: etap szkolny, etap regionalny oraz finał w Warszawie, podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

W 2016 roku z okazji obchodów 35-cio lecia, Polskie Towarzystwo Informatyczne przygotowało specjalną edycję gry TIK?-TAK!, w której udział może wziąć każdy, nie tylko uczniowie! Tegoroczna edycja gry TIK?-TAK! nosi nazwę: "Ogólnopolski Test Informatyczny" (OTI). Z okazji obchodów 35-cio lecia PTI, postanowiliśmy każdemu dać szansę, sprawdzenia się w ogólnodostępnym teście on-line.

STRONA KONKURSU

 

ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY ORAZ RODZICÓW, DZIADKÓW

DO WSPÓLNEJ RYWALIZACJI I ZABAWY!!!!

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2015/2016

TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Konkurs

Etap I

Etap II

Etap III

 

szkoły podstawowe

Konkurs Przedmiotowy

z Języka Polskiego z Elementami Historii

5 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

7 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

11 lutego 2016 r.

11.00 – 12.30

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody

6 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

8 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

12 lutego 2016 r.

11.00 – 12.30

 

gimnazja

Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

 

09 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

11 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

29 lutego 2016 r.

11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy

z Matematyki

 

10 listopada 2015 r.

9:00 – 11:00

12 stycznia 2016 r.

11:00 – 13:00

02 marca 2016 r.

11:00 – 13:00

Konkurs Przedmiotowy

z Biologii

 

13 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

14 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

04 marca 2016 r.

11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy

z Języka Angielskiego

 

12 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

13 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

03 marca 2016 r.

11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy

z Historii

 

16 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

15 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

07 marca 2016 r.

11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy

z Geografii

 

17 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

18 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

08 marca 2016 r.

11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy

z Wiedzy
o Społeczeństwie

18 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

19 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

09 marca 2016 r.

11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy

z Fizyki

19 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

20 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

10 marca 2016 r.

11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy

z Chemii

20 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

21 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

11 marca 2016 r.

11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

23 listopada 2015 r.

9:00 – 10:30

22 stycznia 2016 r.

11:00 – 12:30

14 marca 2016 r.

11:00 – 12:30