sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Stołówka - informacje

 

 

 

OBIADY DLA UCZNIÓW RUSZAJĄ OD 13.09.2021

OPŁATA ZA OBIAD W MIESIĄCU WRZEŚNIU WYNOSI 70,00 ZŁ- termin płatności do 12.09.2021

Numer konta: ING Bank Śląski 79 1050 1357 1000 0022 6701 6299

Tytuł wpłaty: obiady za miesiąc......... imię i nazwisko ucznia, klasa 

 

 

Prosimy rodziców o wpłacanie kwoty zawsze zgodnie z informacją o opłatach oraz o terminowość wpłat. Przypominamy, że zgodnie z w przypadku nieobecności dziecka w szkole, jest możliwość odliczenia należności za obiady.

Nieobecność dziecka spowodowaną chorobą i powodująca nieobecność powyżej dwóch dni należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w świetlicy lub w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 32 220 14 80 , w ciągu dwóch pierwszych dni. Jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona w terminie opłata za niewykorzystane obiady zostanie odliczona od kwoty w następnym miesiącu. Nie dotyczy to jednak pierwszych dwóch dni absencji chorobowej. Jedno i dwudniowe nieobecności nie podlegają odliczeniu.

Obiady są wydawane od 12.00 do 14.00 według ustalonego grafiku, który opublikujemy w inny terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZUJĄCE WEJŚCIA NA TERNE SZKOŁY OD 02.09.2021

Obowiązujące wejścia i sale lekcyjne OD DNIA 02.06.2021r.

KLASA

WEJŚCIE

SALA LEKCYJNA

IA

WEJŚCIE C

207 D

IB

208 D

I C

205 D

IIA

206 D

IIB

107 D

IIIA

WEJŚCIE A GŁÓWNE

2 B

IIIB

9 A

IVA

WEJŚCIE C PRZY BILIOTECE

6 C

IVB

17 C

VA

WEJŚCIE C

9 C

VB

10 C

VIIA

WEJŚCIE A GŁÓWNE

9 B

VIIB

10 B

VIIC

WEJŚCIE C PRZY BILIOTECE

13 C

VIII A

WEJŚCIE A GŁÓWNE

13 B

VIII B

WEJŚCIE C PRZY BILIOTECE

1 C

 

Uczniowie pozostają w swoich klasach, zmieniają się jedynie sale lekcyjne
z przedmiotów: w-f, informatyka (19C), technika (8B).

Szatnia nieczynna.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad.  

ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szanowni Państwo i Drodzy Uczniowie w związku z zaistniałą sytuacją rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według poniższego harmonogramu.  Uczniowie klas I i IV rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczną od spotkania z dyrekcją szkoły i nauczycielami uczącymi. W przypadku uczniów klas IV może im towarzyszyć maksymalnie jeden rodzic/opiekun. Uczniom klas pierwszych może towarzyszyć  oboje rodziców.  Spotykamy się w reżimie sanitarnym- obowiązują maseczki. Po krótkim spotkaniu na sali gimnastycznej uczniowie wraz z wychowawcą przejdą do swoich sal. Rodzice nie wchodzą do sal lekcyjnych.

Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły pod opieką wychowawcy przez wyznaczone wejścia. Obowiązują stroje galowe.

 

KLASA+ WYCHOWAWCA

GODZINA

SALA

WEJŚCIE

I A- p. M. Bieck-Kociszewska

 I B- p. M. Białas

9:00

Duża sala
gimnastyczna

WEJŚCIE E

I C- p. A. Skóra-Kolek

9:30

II A- p. M. Wróbel

10:30

206 D

WEJŚCIE C

II B- p. K. Kaczmarczyk

10:30

107 D

WEJŚĆIE C- PRZY BIBLIOTECE

III A- p. B. Micke

9:00

2 B

WEJŚCIE GŁÓWNE

III B- p. E. Wiklik

9:30

9 A

IV A- p. G. Słabicka

8:00

Duża sala gimnastyczna

WEJŚCIE E

 

IV B- p. M. Wilczyńska

8:30

V A- p. K. Ślęzak

9:30

9 C

WEJŚCIE C

V B- p. A. Peczyńska

10:00

10 C

VII A- p. M. Doering

10:00

9 B

WEJŚCIE GŁÓWNE

VII B- p. A. Ślęzak

10:30

10 B

VII C- p. A. Pachoń-Kapusta

10:00

13 C

WEJŚĆIE C- PRZY BIBLIOTECE

VIII A- p. I. Kuzior

9:00

13 B

WEJŚCIE C

VIII B- p. A. Pasek

9:30

1 C

WEJŚĆIE C- PRZY BIBLIOTECE

 

W tym dniu chętni uczniowie otrzymają umowy na obiad oraz kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

Obiady ruszają od 13.09.2021r.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE